National Health and Medical Research Council (NHMRC)A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) közleményben reagált az ausztrál tudományos testület, az NHMRC által végzett - és a homeopátia szempontjából lesújtó eredménnyel záruló - szisztematikus elemzés hírére. Lényegében érdektelen a nyilatkozat, mivel érdemi az lenne, ha a homeopaták konkrét és meggyőző bizonyítékokkal állnának elő módszerük hatásosságával kapcsolatban, de azért fontosnak látjuk, hogy a közlemény egyes pontjaira választ adjunk.

Bevezetésként tisztázni szeretnénk, hogy pontosan milyen felmérést is folytatott az ausztrál egészségügyi tanács, a National Health and Medical Research Council (NHMRC). Az egy adott területről származó klinikai és egyéb bizonyítékok egyik legátfogóbb elemzését valósítják meg az úgynevezett szisztematikus (irodalmi) áttekintések (systematic review). Ennek során a kutatók konkrét, előre meghatározott kritériumrendszer alapján összegyűjtik a bizonyítékokat, kiválasztják, súlyozzák és kritikusan értékelik ezeket. A szisztematikus áttekintéseket a(z orvosi) tudományos bizonyítékok egyik legmagasabb szintű, legmegbízhatóbb bizonyítékainak tekintik, mivel nem egyes, esetleg véletlenszerűen kiválasztott kutatási eredményen alapulnak, hanem a rendelkezésre álló legteljesebb tudásanyagon. Az ausztrál kutatás a homeopátia klinikai vizsgálatairól szóló már létező szisztematikus áttekintések összesített elemzésén alapult. Mondhatnánk, a szisztematikus áttekintések szisztematikus áttekintése volt. Az NHMRC az előre meghatározott kritériumok alapján végül 57 szisztematikus áttekintést vont be a kutatásba, amelyek összességükben (átfedésekkel) 176 egyedi klinikai vizsgálatot tekintettek át.

Bár a szisztematikus irodalmi áttekintések módszertana mára igen jól letisztult, szabványosodott, természetesen mindig lehet kritizálni az aktuálisan előre (!) meghatározott bevonási és súlyozási feltételeket, illetve ezek konkrét alkalmazását. Azonban - figyelembe véve, hogy az NHMRC áttekintésének eredménye más hasonló elemzésekkel és a tudományos alapelvek előrejelzéseivel is egybecseng - egy csupán módszertani kritikára alapozott ellenvélemény nehezen vehető komolyan. A homeopaták reakciói márpedig elsősorban ilyen irányúak, illetve ad hominem és szalmabáb érveléssel tarkított csúsztatások.

Lássuk tehát a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) kritikáit az ausztrál tanulmánnyal kapcsolatban!

MHOE: "Az ausztrál kormány testületének egyértelmű elfogultságára utal az, hogy a vizsgálati jelentés összeállításába egyetlen homeopátiás szakértőt sem vontak be, akik a tudományos módszertani hiányosságokra, tévedésekre rávilágíthattak volna."

A National Health and Medical Research Council (NHMRC) válasza az ilyen jellegű kritikákra (lásd a forrást alul):

"A Homeopathic Working Committee a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egészségügyi technológiai felmérést végzett, nem pedig klinikai javaslatokat fogalmazott meg. Ezért nem volt szükség (homeopata) specialista bevonására. Ez megfelel a Medical Services Advisory Committee, a Pharmaceutical Benefits Advisory Committee és a Therapeutic Goods Administration Statutory Advisory Committee eljárásmódjának."

Tehát a testület nem klinikai vizsgálatokat folytatott le, nem klinikai javaslatokat fogalmazott meg, hanem a homeopátia hatékonyságára vonatkozó már rendelkezésre álló bizonyítékokat értékelte (systematic review). Erre a megfelelő kutatási módszertani és technológiai tudással rendelkező szakemberek lettek bevonva. Ezt a módszert követik más, hasonló egészségügyi módszerek elemzése során is. Tulajdonképpen ez még abból a szempontból is előnyös, hogy a módszer alkalmazása szempontjából létező bármilyen irányban létező elfogultságot minimalizálja. Azt feltételezni, hogy a felmérésben résztvettek negatív irányban lettek volna elfogultak (ahogy azt a MHOE megjegyzése sejteti), inkább ad hominem érvelésnek tűnik, semmint érdemi kritikának.

Források:

MHOE: "Az áttekintést végigolvasva láthatjuk, hogy egyes betegségcsoportokban egyértelmű hatékonyság mutatkozott az individuális homeopátiás módszert alkalmazva (pl. felső légúti betegségek), a munkaanyag végén olvasható konklúzió pedig éppen ezt tagadja."

Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondolnak a magyar homeopaták, mi erről ezt találtuk a tanulmányban:

"Bár egy kis tanulmány - amelyben a torzítás valószínűsége csekély – felső légúti megbetegedés esetén a köhögés kezelésére hatásosnak mutatta a homeopátiás módszert, a kutatásban bevont kevés résztvevő miatt az eredmény nem tudta felülbírálni a szélesebb vizsgálatokon alapuló bizonyítékokat, amelyek szerint a homeopátia nem volt hatékonyabb, mint a placébó."

Azaz egy kis pácienscsoportot bevonó pozitív eredmény mellett van egy ennél összesen jóval nagyobb csoporton alapuló vizsgálat halmaz, amely negatív eredménnyel zárult. Lehet mazsolázni és csak a pozitívra hivatkozni, vagy pedig az összes bizonyítékot egységében elemezni, ahogy az ilyen összehasonlító, a teljes tudásanyagot vizsgáló tanulmányok helyesen teszik.

Emiatt a kicsi de pozitív tanulmány miatt kerültek a felső légúti megbetegedések az 1. táblázat azon csoportjába (19. oldal), amelyeket így foglal össze a tanulmány:

"Azok az egészségügyi kondíciók [lettek ide sorolva], ahol nincs megbízható bizonyíték arra nézve, hogy a homeopátiás kezelés olyan hatékony, mint más kezelések... Az ide sorolt kondíciók esetén találtunk olyan tanulmányt, amelyben a homeopátia olyan jól teljesített (vagy akár jobban), mint más kezelések, de az eredmény megbízhatatlan volt vagy azért mert gyenge módszertanú volt a kutatás, vagy azért, mert a bevont páciensszám alacsony volt."

A sok teljesen negatív csoport mellett talán ez a leginkább optimizmusra ösztönző csoport, de itt is az a konklúzió, hogy NINCS MEGBÍZHATÓ BIZONYÍTÉK. Ez - a normális gyógyszergyártásban - még mindig azt jelenti, hogy megbuktál, gyere vissza valami jobbal. A homeopaták meg ezt emelik ki, mint a legnagyobb sikert.

Források:

MHOE: "Az ausztrál jelentés jellemzően további vizsgálatokat tart szükségesnek a homeopátia hatékonyságának kellő megerősítésére. Ez a kijelentés annyiban nem meglepő, hogy a hagyományos gyógyszerek hatékonyságát áttekintő analízisek során az elemzések 49%-a szintén hasonló eredménnyel zárul, és 96 %-a további vizsgálatokat javasol!"

Nem találtunk a jelentésben ilyen jellegű következtetést. Nem beszélve arról, hogy a MHOE szerint azért kellenének további kutatások, hogy MEGERŐSÍTSÉK a homeopátia hatékonyságára vonatkozó bizonyítékokat. Ez egy nyelvi trükk, amely azt sugallja, mintha az ausztrál tanulmány tulajdonképpen azt hozta volna ki, hogy a homeopátia hatékonynak tűnik, csak a bizonyítékok még nem meggyőzőek. Nem, a tanulmány azt a tanulságot vonta le, hogy NINCS BIZONYÍTÉK A HOMEOPÁTIA HATÉKONYSÁGÁRA EGYETLEN EGÉSZSÉGÜGYI KONDÍCIÓ ESETÉN SEM!

MHOE: "A tanulmány részrehajlóan válogatta be a homeopátiás vizsgálatokat, és nem követte a kutatási eljárások szakmai szabályait."

Ezt mondani persze könnyű, de alátámasztani már nehéz lenne.

Az ilyen felmérésekkor már az információforrások gyűjtése előtt felállítják azt a szabályrendszert, amely alapján meghatározzák, hogy a bizonyítékok milyen fajtáját veszik figyelembe. Ez a szabályrendszer nem homeopátia-specifikus és természetesen nem olyasmi, hogy a módszert támogató bizonyítékokat eldobjuk, az azt cáfolókat megtartjuk. A bevonási és aztán a súlyozási szabályok olyan általános elméleti és tapasztalati metodológiai megfontolásokon alapulnak, amelyeket minden ilyen elemzés során többé-kevésbé egyformán használnak (a vizsgált kérdés specifikumai miatt lehetnek csak eltérések). Részrehajlás ebben az értelemben tehát nem volt. Ennek emlegetése megint csak egy kommunikációs trükk, ami a lényegről tereli el a figyelmet.

A jelen vizsgálatban a kontrollált, randomizált vizsgálatokat vonták be és azok közül is a nagyobb páciensszámúakat nagyobb súllyal vették figyelembe. Természetesen ezen kívül egyéb metodológiai körülményeket is figyelembe vettek, de ezek is előre meg lettek határozva és nem homeopátia-specifikusak voltak.

MHOE: "Egyetértünk a tanulmány azon megállapításával, hogy szükség van további jó minőségű, a homeopátiás gyógyítás elveit betartó, nagy esetszámú homeopátiás kutatásra. Szerencsére ezek száma az elmúlt években folyamatosan növekszik."

Az NHMRC riportja meglátásunk szerint nem javasol további kutatásokat. Általános szófordulat az ilyen szisztematikus elemzéseknél, hogy "további kutatások szükségesek", és még az is elképzelhető, hogy az ausztrál anyagban valahol ilyesmi előfordul, de a fő kommunikációban ez nem szerepel. Valójában a rengeteg eddigi adat elemzése után mára az a kép kezd kialakulni, hogy felesleges több állami pénzt ölni a homeopátiás kutatásokba (a négy évvel ezelőtti brit parlamenti felmérés is ezt javasolta). Se az eddigi klinikai vizsgálatok, szisztematikus elemzések és metaanalízisek összessége nem mutat reményteljes képet, se a fizikai, kémiai és biológiai alapismeretek nem kecsegtetnek sok sikerrel a hemeopátia terén. Több évtizednyi hiábavaló kutatás után eljön az idő, amikor egy bukott elméletről le kell tudni mondani.

MHOE: "A hazai sajtó- és médiaorgánumok nagy része sajnálatos módon és a sajtóetikát sértve ellenőrzés nélkül vesz át hírforrásokat a homeopátiára nézve negatív értelmezéssel ellátott címekkel és megfogalmazásokkal. Így elkövetik ugyanazt a hibát, mint az idézett ausztrál tanulmány: a homeopátiás szakértők megkérdezése nélkül formálnak súlyosan egyoldalú és így a lakosságot félretájékoztató véleményt."

Ez egy különösen gusztustalan csúsztatás. A média nem valamiféle gyanús hírforrást használt ez esetben, hanem ausztrália köz- és egyéni egészségügyi szabványainak fejlesztésével és népszerűsítésével foglalkozó vezető szakértői testületének, a National Health and Medical Research Council-nek (NHMRC) a több éves munkájáról szóló beszámolóját vette át.

Ugyancsak hamis az az állítás, hogy homeopaták megkérdezése nélkül alakították ki a véleményüket. A több éves munka során több ponton kértek és kaptak szakértői anyagokat, klinikai vizsgálati anyagokat és megjegyzéseket, kérdéseket mind homeopatáktól, mind egyéb közreműködőktől. Erről a dokumentációban be is számolnak. A Szkeptikus Társaság Hírfigyelőjében is beszámoltunk arról, hogy az NHMRC 2014. április 9-én publikálta az akkor még előzetes jelentését, és egyben felkértek minden érintett szervezetet, hogy juttassák el megjegyzéseiket, esetleges kimaradt vizsgálati anyagaikat, bizonyítékaikat. A publikus lista szerint többek közt az alábbi szervezetek nyújtottak be megjegyzéseket: Complementary Healthcare Council of Australia, Homeopathy Research Institute, Australian Register of Homoeopaths, International Council for Homeopathy, Australian Homoeopathic Association Inc.

Források:

A kérdést kritikusan megközelítő érdeklődő figyelmét felhívjuk egy további "kommunikációs trükkre" is, amit a magyar homeopaták már az elmúlt napok interjúiban is bevetettek. Amellett, hogy az ausztrál tanulmány fontosságát igyekeznek csökkenteni, rendszeresen hivatkoznak arra, hogy "lehet, hogy nem tudjuk, hogy hogyan működik a homeopátia, de működik" - ahogy ezt állításuk szerint a napi praxisukból is tapasztalják. Nos, az ausztrál tanulmány - és több hasonló szisztematikus elemzés és metaanalízis - nem foglalkozik a hatásmechanizmus kérdésével, csupán azzal, hogy a rendelkezésre álló megbízható klinikai vizsgálatok szerint MŰKÖDIK-E, HATÁSOS-E a homeopátia. Ez a mostani nagy lélegzetű tanulmány éppen erről mondott újból lesújtó véleményt. Nincs megbízható bizonyíték arra nézve, hogy a homeopátiának bármiféle specifikus hatása lenne, azaz hogy az esetleges (!) placébó hatáson kívül más, a homeopátiás szerekre specifikus hatás kimutatható lenne. A napi praxis tapasztalata - bár kétségkívül fontos, de - semmiképpen nem tekinthető magasabb rendű bizonyítéknak, mint a kontrollált klinikai vizsgálatok. Ezt a tanulságot az orvostudomány legalább száz évvel ezelőtt levonta már.